Duben 2015

mytologie draků

3. dubna 2015 v 8:44 | Pur |  psaní na nějaké téma
V tomto článku bych s vámi ráda pojednala o mytologii draků, jelikož mě toto téma vždy fascinovalo, nastudovala jsem si pár materiálů o tomto tématu a ráda bych vás s tímto ráda seznámila.

(čerpala jsem z různých zdrojů,své hlavy. Fakta jsou ověřována)

Když se řekne drak, mnozí si dokáží představit obřího metrového plaze. Může mít více hlav, může být zelený, rudý, plivat oheň a jiné fyzické popisy, které vás mohou při tomto slově napadnout.

Ale proč tu je?

V minulosti se kultury mezi sebou význačně nekřížily, tímto tak mohl vzniknout na každém území jiný pojem draka. Draci byli ztělesňování pro negativní vlastnosti, mohli však také představovat dobré klady, dobro proti zlu.

S pojem drak se můžeme setkat už u Summerských národů, což je 3500 před našim letopočtem.
Tento drak byl křížencem hada a ptáka Noha, takže v této době zastával zajímavý post co se týče zařazení draků do různých století a kultur.
Známým drakem v této době byl Mušmachchu
Což byl sedmihlavý drak (a tady už poukazuji pro ty, co něco málo vědí o různých kulturách draků, že se lidé nějak moc neovlivňovali a i tak se v některých případech shodli nepočítaje jejich stoletý rozdíl)

Také byl někdy označován za hada.
Atypickém drakem této doby zastával drak Tiamat
Avšak mluvíme-li o něj(je to ta).
Brala na sebe podobu draka, než by jim sama byla

(zdroj http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2012100002)

Tady bych vám ráda ukázala zajímavou vázu Summerského vládce,kterou dostal jako dar. Jsou na něm vyobrazeni dva draci, takkže v této kultuře jak jsem už zmínila nahoře zastávali zajímavou a možná důležitou roli.

Pokud se tu ovšem zmíním o egyptské kultuře, tam už by jsme se tak nepozastavili nad pojmem drak.
Draci jakožto "naši" se v této době moc nepochytili, ovšem zmínka by byla možná a to o monstru,které bylo spojováno nejblíže k pojmu drak a to

neboli "Velká požíračka" Nestvůra s lvím a hroším tělem.

Jinde se uvádí jako drak, jinde zas ne. Co se ví je fakt,že má některé shodné znaky s draky a to nám stačí.

O Řecké mytologii by se dalo hodiny a hodiny psát. Sem se rozšířila vlna draků jako po velké vodě. Draci tu své místo našli.

Výňatek z článku

Kdo zná Euripiedovu hru Médea ví,kdo ne

Nejznámějším řeckým drakem je patrně drak vystupující v Pověsti o zlatém rounu, kde Argonauté přijedou získat zlaté rouno do Kolchidy. Zde nejprve Iásón dostane za úkol osít pole dračími zuby (tento čin se stal základem mnoha přísloví), z této setby vyrostou vojáci, kteří se mezi sebou pobijí. Přestože Iásón splnil úkol zlaté rouno nedostane, proto se ho rozhodne získat lstí v čemž mu pomůže Médeia, která uspí draka střežícího toto rouno. Do této pověsti zasáhnou draci ještě jednou a to když Médeia prchá na voze, který tahnou dva okřídlení draci boha slunce Helia.

Stohlavý drak

Ládón

potomek nymfy Echidny a storukého obra Týfóna, střeží zlatá jablka v zahradě Hespedirek.

vyzobrazení Ládóna.

U severské mytologie bych se zastavila někdy jindy v jiném článku, toto téma draků+ japonsko mě tak uchvátilo,že tato témata chcu nechat samotná.

Proto překočíme až ke střední Evropě(což jsme my, viďte)
Největším dopadem a rozvojem draků se stala asi v této době bible. Draci tu ovšem byli vyzobrazeni tou negativní cestou, zajímavost tu j,že tu zde drak byl vyzobrazován s blanitýma křídlama(kterou jsme v tomto století pojali za svou)
A že vzduch draka je zamořen dechem(narážka na oheň)


slovo draco pochází od "ostře vidět", to ovlivnilo představy o dracích na dlouhou dobu a lze tvrdit, že dobrý zrak byl nahrazen dobrým čichem, až v pohádkách 20. století. Dobrý zrak měl své opodstatnění v úvaze, že pokud drak letí do velké výšky musí nutně dobře vidět.
zajímavé viďte?

A tímto děkuji za pozornost